TATUAŻ – REZERWACJA TERMINU

1. Rezerwacji terminu można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez facebooka, instagram lub osobiście w studiu.

2. Aby zarezerwować wybrany przez siebie termin wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 100-200zł w zależności od wartości pracy.

Kwota ta odliczana jest oczywiście od kosztu tatuażu. Wpłaty można dokonywać osobiście w studio lub przelewem na konto, którego numer jest podawany przez nas drogą elektroniczną.

3. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

W przypadku rezygnacji z tatuażu maksymalnie miesiąc  przed umówionym terminem Klient może uzyskać zwrot zadatku. Poniżej miesiąca zadatek staje się bezzwrotny.

ZMIANA TERMINU SESJI

4. Klient ma prawo jednorazowo zmienić termin tatuowania nie później niż 3 dni przed umówioną wizytą. Nowy termin jest możliwy do rezerwacji tylko w terminach, na które prowadzimy zapisy. Zmiana terminu później niż 3 dni lub niestawienie się w umówionym terminie jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku.

5. Artyści zastrzegają sobie prawo do zmiany umówionego terminu. W przypadku braku akceptacji propozycji nowego terminu Klient może ubiegać się o zwrot wpłaconego zadatku.

PROJEKT TATUAŻU

6. Wykonujemy tylko autorskie projekty oraz własne interpretacje.

Projekt tatuażu przygotowujemy wraz z Klientem w dzień umówionej sesji, aby uniknąć zbędnych zmian oraz poprawek.

7. Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie i są to ceny przybliżone, ze względu na to, iż ostateczny rozmiar dobieramy na miejscu kierując się anatomią Klienta i jakością wzoru.

TATUAŻ – INNE WAŻNE INFORMACJE

8. Przed przystąpieniem do tatuowania należy wypełnić i podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań.

9. Osoba tatuowana nie może znajdować się od wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. Zaś o wszelkich przyjmowanych lekach obowiązkowo należy poinformować tatuatora.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie się barwników na skórze. Możemy również odmówić wykonania tatuażu jeżeli uznamy, że zagraża on zdrowiu lub wzór tatuażu kłóci się z naszymi przekonaniami. Możemy przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.

11. Osoby przebywające w gabinecie zabiegowym zobowiązane są stosować się do ogólnych zasad sanitarnych panujących w pomieszczeniu:

– zakaz spożywania posiłków i alkoholu;

– zakaz przebywania osób trzecich bez zgody tatuatora;

– oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

Po wykonaniu zabiegu tatuażu należy bezwzględnie stosować się do otrzymanych instrukcji.

12. W razie jakichkolwiek komplikacji lub wątpliwości odnośnie gojenia się tatuażu, należy kontaktować się z nami osobiście lub drogą elektroniczną.

13. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć i prac.

Wykonanie tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.